Kacsa Fitness

Házirend


A Kacsa Fitness a sportszolgáltatásokat igénybevevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt harmadik félnek nem adhatja ki.

Sportszolgáltatásaink igénybevétele előtt ajánlott orvosi vizsgálatot végeztetni, amely tájékoztat az aktuális fizikai állapotról, illetve feltárja az esetleges kizáró okokat.

A Házirendben szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség estén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen, vagy végleg kizárni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A létesítmény területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és tisztaság betartása, másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat, a vendég köteles megtéríteni.

A Kacsa Fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen viselkedéséből erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, értékekért.

A Kacsa Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni.

Rendkívüli eseménytől függően, késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők (baleset esetén): 104
Tűzoltóság (tűz esetén): 105
Rendőrség (rendbontás esetén): 107
Általános segélyhívó (bármely esetben): 112


A Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetve kiegészítheti.

A szolgáltatások igénybevétele a házirend automatikus elfogadását jelenti!

Recepció


A Kacsa Fitness sportterületeire belépni csak érvényes bérlettel vagy napi jeggyel lehet.

Az első alkalommal minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített adatlapot, amellyel elfogadja a létesítmény házirendjét. Az első belépés magába foglalja a nyilvántartásba vételt is.

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére, az üzemeltető a ruhaváltáshoz kialakított öltözőtérben öltözőszekrényt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja.

A sportszolgáltatások díját a belépéskor előre kell megfizetni.

A havi bérletek névre szólóak, át nem ruházhatók, a meghatározott számú alkalomra szóló bérletek kivételével. A bérletek kiváltástól 30 napig érvényesek.

Öltöző


Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata ajánlott.

A létesítmény területén és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos.

Távozáskor a szekrényekben ne hagyjanak szemetet.

Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat (dugulás, szennyeződés) a mielőbbi javítás érdekében jelezzék a recepción.

Fitness terem


14 éven aluli gyerek a teremben nem tartózkodhat!
Csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. Papucsban, szandálban, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Utcai cipő és ruha viselete tilos.

A sportterekbe kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital.

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen, a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségre használhatja.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárlóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

Törölköző használata a gépeken kötelező!

A teremben váltócipő használata kötelező!

Kérjük csúcsidőben a kardió gépek használatát-egyfolytában-30 percben maximálni.

A kardió gépeket érkezési sorrendbe lehet igénybe venni. Előzetes bejelentkezésre nincs lehetőség.

A személyi hygiene fenntartása végett, kérjük a kardió gépek használat utáni fertőtlenítését, – különös tekintettel az érzékelő- és kapaszkodó felületekre -, valamint a törölköző használatát az egyéb sporteszközökön – padokon, gépeken.